Rzeszow district residents in the 1761 year

The places are an integral part of RZESZOW town today.  In the 18th century they were separate villages. We introduce their residents, on the tax census from 1761 year.

The census presents three social groups in the villages

KMIECIEa word with many definitions: host, housekeeper, farmer, landlord, and manager. From the point of view of the amount they owed they can be divided into two categories, the rent payers and the compulsory laborers. There was of course an intermediate group, composed of persons performing some compulsory labor and paying some rent. In ancient times, the Kmiec, had a whole łan (41.5 acres) of land and worked on the domain with his own yoke of oxen or pair of horses

ZAGRODNICY crofters who possessed a house and farm buildings. The list below shows their number of days in the serf.

BUDNICY this term comes from word “Buda” – a hut. They were usually new settlers who after clearing forestry land, built own houses “Budy” and took land into leases in the serfdom system

~  DRABINIANKA  ~

  KMIECIE       ZAGRODNICY 3-day     ZAGRODNICY 1.5-day
1 Kazimierz JAKUBIEC   1 Kazimierz ŁUKOWICZ   1 Franciszek SZCZERBICKI
2 Ignacy WOŹNIAK   2 Wawrzeniec GACEK   2 the widow CHOMA
3 Jakob DOMARSKI   3 Krzysztof CHOMA   3 Andrzej ZŁAMANIEC
4 Bartłomiej LITECKI   4 Michał GAYDEK        
5 Jakob WOŹNIAK   5 Wawrzeniec MIKUŁA     ZAGRODNICY 1-day
6 Krzysztof BIENIASZ   6 Andrzey JAKUBIEC   1 Kazimierz HODOR
7 Andrzey PASIERB           2 Szymon WINIARSKI
8 Franciszek JAKUBIEC     ZAGRODNICY 2-day   3 Franciszek BISZKIEWICZ
9 Szymon SAMEK   1 Szymon SZEWŁOGA   4 the widow GRABSKI
10 Jozef MIKUŁA   2 Matyasz SAWICKI   5 Paweł BUCZEK
11 Jan MIĄSIK   3 the widow FRANKIEWICZ   6 Tomasz HODOR
        4 Marcin SZEWŁOGA   7 Stanisław JERZOWSKI
  ZAGRODNICY 6-day   5 Andrzey GRZYWA   8 Antoni POLAKOSKI
1 Krzysztof WACŁAW   6 Wawrzeniec MIKUŁA        
2 Jan LUDERA   7 Michał SZTYBEL     BUDNICY
3 Jan SZCZERBICKI   8 Józef KUŁAK   1 the widow SZEWŁOGA
        9 Łukasz BELCZEKIEWICZ   2 the widow SZASTAK
  ZAGRODNICY 4-day   10 Woyciech MIĄSIK   3 Stanisław ROŻAŃSKI
1 Bartłomiey RZEPKA   11 Woyciech KRUCZEK        
2 The brothers KANAS   12 Mikołaj MIĄSIK        

~  WYGNANIEC  ~

  KMIECIE       ZAGRODNICY 2-day     ZAGRODNICY 1-day
1 Jozef RUSIN   1 Woyciech KALISZCZYŃSKI   1 Walenty PELC
2 Kazimierz ORSZULA   2 the widow DANEK   2 Jan STANOWSKI
3 Grzegorz SPIRAŁA   3 Sobestyan KALECIŃSKI   3 Jan LOMBARA
4 Tomasz SMYKAŁA           4 Matys KALISZCZYŃSKI
5 Woyciech ADAMIEC           5 Woyciech SZYDŁOWSKI
                6 Stanisław POTOCKI
                7 the widow WRÓBLOWSKI
                8 Jan RUCIŃSKI
                9 Woyciech KLOC
                10 Woyciech HAŁAY
                11 Szymon PŁACHTA

Wygnaniec Rzeszów – postcard, printed 1899-1906 .  source: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

 

~  STARONIWA  ~

  KMIECIE       ZAGRODNICY 3-day     ZAGRODNICY 2-day
1 Marcin WISZ   1 Kazimierz NOWOROL   1 Paweł KOCIOŁEK
2 Andrzey PIGUŁA   2 Jan WILK   2 Woyciech WIŚNIOWSKI
3 Błażey&Kazimierz NOWOROL   3 Matyasz OBACZ        
4 Szymon PASTERZ   4 Woyciech WACŁAW     ZAGRODNICY 1-day
5 Sebastyan ŻERACKI   5 Franciszek PIGUŁA   1 Wawrzeniec ŻYRACKI
6 Kazimierz ADAMIEC   6 Jakob PAWLISZ        
7 Szymon FILIP   7 Szymon TŁUK     BUDNICY  
8 Kazimierz WISZ   8 Woyciech POTOCKI   1 Bartłomiey NOWOROL
9 Tomasz DADO   9 Franciszek ŻYRACKI   2 Wawrzeniec PROBACHT
10 Matyasz OBACZ   10 Jakob KOSTUR        

~  MILOCIN  ~

  ZAGRODNICY 2-day             ZAGRODNICY 1-day
1 Ignacy NICAŁ   11 Szymon FRYZŁO   1 the forester  
2 Walenty CHMAY   12 Jakob SKRABACHA        
3 Michał KOŚMIDER   13 Szymon KAMIŃSKI        
4 Jacek KOCOŃ   14 Paweł SKRABACHA        
5 Andrzey BZDUN   15 Woyciech GUNT        
6 Maciey RYDZ   16 Woyciech TOKARZ        
7 Szczepan BABEL                
8 Franciszek CHODOR                
9 Antoni HACKUBA                
10 Jan RĄCZY                

~  STAROMIESCIE  ~

  KMIECIE       ZAGRODNICY 3-day     ZAGRODNICY 1-day
1 Mikołay PĘZLAK   1 Matyasz STYPUŁA   1 Andrzey FIRLEY
2A Maciey MACH   2 Krzysztof BINDUGA   2 Franciszek FIRLEY
2B Paweł JARZYNA   3 empty     3 Michał WRÓBEL
3 Kazimierz NĘDZA   4 Walenty STYPUŁA   4 the widow DYASZKOWA
4 Michał NĘDZA   5 Franciszek GAŁAS   5 Kazimierz JOB
5 Matyasz PRZYBYŁO   6 Maciey RUSIN   6 the widow DEREN
6A Woyciech SZCZEPANIK   7 Andrzey HADO   7 Michał NĘDZA
6B Stanisław CHRYZOSTOM   8 Piotr BINDUGA   8 Jan LIBA
7 Grzegorz NĘDZA   9 Woyciech PARCHĘTA   9 Franciszek PASTERZ
8 Stanisław SPIRAŁA   10 Walenty WALASZEK   10 Szczepan OBACZ
9 Kazimierz WISZ   11 Łukasz WIETHY   11 Woyciech WISZ
10 Paweł OBACZ   12 Michał OLSZOWSKI   12 ditto  
11 Paweł WIETHY   13 Paweł WILK   13 the widow BORACZKA
12 Kazimierz WIETHY   14 Mateusz STRĘCZEK   14 Adam GOSPODARZ
13 Woyciech WIETHY   15 Woyciech RELA   15 Tomasz RYCKO
14 Jan KOGUT   16 Wawrzeniec LUDERA   16 Jan WACŁAW
15 Jacek KRET           17 empty  
16 Franciszek OSAK           18 empty  
17 Jozef MARTYNOZKA     ZAGRODNICY 2-day   19 Błażey BIRECKI
18 Marcin OSYPKA   1 Jacenty CYGAN        
19 Jan NĘDZA   2 Jan PASTERZ        
20 Kazimierz OSAK   3 Maciey ZAWIŚLAK        
21 Kazimierz WIŚNIOWSKI   4 Sobestyan SKIBA        
22 Antoni KOGUT   5 Kazimierz JOB        
23 Matyasz WILK   6 Błażey BIRECKI        
24 Michał SZASLARZ   7 Jan JASIŃSKI        
25 Jan KLOC                
26 Kazimierz SPIRAŁA                
27 Paweł SPIRAŁA                
28 Woyciech WALASZEK                
29 Woyciech BOREK                
30 Antoni MIĄSIK                
31 Wawrzeniec BINDUGA                
32 Antoni BOREK                
33 Stanisław BINDUGA                
34 Stanisław NĘDZA                
35 Andrzey HOŁOTA                

~  POBITNO  ~

  KMIECIE     ZAGRODNICY 3-day     ZAGRODNICY 1-day
1 Błażey GAJORA   1 Woyciech KOŁCZ   1 Jozef MROCZKA
2 Jozef ZAPRZAŁ   2 the widow ZIEMIAŃSKI   2 empty  
3 Jewish leaseholder   3 Jan REWERA   3 Maciey MROCZKA
4 Jan TEŁTAK   4 Marcin UCHMAN   4 the soldier WINIARSKI
5 Andrzey ZAPRZAŁ   5 Marcin BUKOWSKI   5 Maciey KAPLITA
6 Szymon HUSARZ   6 Tomasz ŚLIWA   6 Stanisław ZIEMIŃSKI
7 Paweł ZAWIŚLAK   7 Woyciech AUGUSTYN   7 the widow HUSSARZ
8 Kazimierz NYREK   8 Jozef NYC        
9 Stanisław BIENIASZ   9 Jakob DYGA        
10 Andrzey BASSARZ                
11 Stanisław GAJORA     ZAGRODNICY 2-day        
12 Walenty BARTOWSKI   1 Tomasz SKRABACHA        
13 Grzegorz DOMANSKI   2 Błażey MUSIAŁ        
14 Michał BARTOWSKI   3 Andrzey BARTOWSKI        
15A Andrzey BARTOWSKI   4 Andrzey PIĘTA        
15B Walenty CZURYŁO                
16 Walenty PAMUŁA                
17 Bartłomiey BASSARZ                
18 Szymon ZIEMIEŃSKI                

Sources:  

Stefanyk National Science Library in Lviv

[1] – The Emancipation of the Polish Peasantry by Stefan Kieniewicz, University of Chicago Press, Chicago 1969

MAPIRE – Historical Maps Online

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa