Olszanica – the 1795 tax census

ВЕЛИКА ВІЛЬШАНИЦЯ 

transliterated as Velyka Vilshanytsya,  the former Polish name: Olszanica

a village in Zolochiv raion, Lviv oblast.

Residents’ names (as heads of family) listed in tax census, written on Nov.28 1795

1 Wasyl CINKOW   81 Wawrek PAROBOCZY   161 Paweł PROKOPOWICZ
2 Fedko WOŁOSZYN   82 Fedko KUBZIARCZYN   162 Jan SUMULAK
3 Iwan PRUS   83 (widow) PRUZICHA   163 Andruch KAPACUN
4 Wasyl BAYSTRUK   84 Stefan PRUS   164 Daniło CHOWZUN
5 Jacko PRUS   85 Petro PRUS   165 Wasyl CHOWZUN
6 Iwan PAROBOCZY   86 Wasyl STASIOW   166 Iwan CHOWZUN
7 Iwan MAYDAŃSKI   87 Iwan ZUBARYN   167 Wasyl SROKA
8 Daniło KRUK   88 Iwan MAIEGA   168 Marunka LUCYCHA
9 Wasyl POPOWICZ   89 Petro SURMA   169 Hrynko MAGAZ
10 Ostap CINKOW   90 Stefan SURMA   170 Iwas NAZARYSZYN
11 Zacharko SWISTUN   91 Michałko DANKOW   171 Proc MARDZIA
12 Sebko GRYGLOW   92 (widow) TYMCZYCHA   172 Michał KRUK
13 Iwan CINKOW   93 Iwan BETOW   173 Iwan TARABAS
14 Hrynko CINKOW   94 Wasyl POPOWICZ   174 Iwan PAWZUN
15 Iwach PAROBOCZY   95 Olexa DANKOW   175 Paweł LOZINSKI
16 Iwan HUK   96 Jacko PAROBOCZY   176 Iwan KASZAŁABA
17 Iwan CHAROW   97 Stefan WOŁOWICZ   177 Olexa BEDNARZ
18 Iwan DERKACZ   98 Pawło WOŁOWICZ   178 Demko CZUBA
19 Sawko HUK   99 Danko ŻUBARYN   179 Fedko KRUK
20 Fedko BETOW   100 Wasyl ŻUBARYN   180 Dmitro HUK
21 Iwan SZCZERBATY   101 Stefan WASKOW   181 Anton ZIELIŃSKI
22 Wasyl ŁYSY   102 Dmitro MOCZARSKI   182 Wasyl KRUK
23 Andruch PACHUR   103 Ilko SMOLEŃ   183 Lesko KUCY
24 Jakiw HUK   104 Jacko REPITKA   184 Luczka KONOWALIK
25 Zacharko HUK   105 Iwan HŁUSZKO   185 Olexa DERKACZ
26 Iwas HUCYSZYN   106 Hrynko CHMIEL   186 Tymko BORUCHOW
27 Fedko HUK   107 Jacko DANKOW   187 Wasyl KRUL
28 Dmitro OLCHOWY   108 Wasyl DANKOW   188 Stefan OLEYNIK
29 Proć CINKOW   109 Demko FEDAK   189 Fedko CHOWZUN
30 Stefan CHYTRY   110 Iwan ŁABAZ   190 Marunka KONOWALICZKA
31 Iwan KRUK   111 Iwan SEMCZYSZYN   191 Marunka MARCZYCHA
32 Iwas OSTAPISZYN   112 Fedko KIERUNKO   192 Fedko WROBIEC
33 Stefan WOŁOSZYN   113 Pawło KIERUNKO   193 Ołenka WARENICA
34 Ilko PROCIOW   114 Iwan DMITROW   194 Jacko BATA
35 Proć ŁYSY   115 Stefan DMITROW   195 Roman KAPACUN
36 Wasyl BORUCH   116 Fedko MOCZARSKI   196 Jacko FURDACZKA
37 Kaska BORUSZKA   117 Stefan DOŁHAŃ   197 Marunka PSZENICZYCHA
38 Wasyl SUCHORYPA   118 Michałko DOŁHAŃ   198 Andruch SOBKOW
39 Jakiw PAROBOCZY   119 Andruch KOWAL   199 Iwach LISZTWAK
40 Pawło MOCZARSKI   120 Iwach KOWAL   200 Konstancya BĄKOWSKA
41 Hrynko SMOLEŃ   121 Hrycko BETA   201 Jacko BORUCH
42 Wasyl WOŁOSZYN   122 Iwan DANKOW   202 Marunka KOBZIARKA
43 Lesko DANKOW   123 Hrynko DANKOW   203 Iwan ZIELONY
44 Luczka WOŁOSZYN   124 Danko CHMIEL   204 Wasyl DACKOW
45 Jacko WOŁOSZYN   125 Michałko BETA   205 Jacko WINNIK
46 Luczka ŁABAZ   126 Jacko BETA   206 Petro POBEREZNIK
47 Fedko BORUCH   127 Iwach REPETA   207 Stefan TARABAS
48 Stefan BORUCH   128 Hawryło REPETA   208 Iwan PILIPCZAK
49 Choma KIZYMOW   129 Iwan SWISTUN   209 Jasko TKACZOW
50 Andruch KOSZAŁABA   130 Iwan SUMIŁO   210 Iwan HUK
51 Kuzma PRUS   131 Hawryło MOCZARSKI   211 Wasyl STASIOW
52 Andruch STRÓŻ   132 Wasyl DEMKA   212 Iwas DERKACZ
53 Tymko KWASNICA   133 Matwiy TARABAS   213 Michayło TARABAS
54 Luczka KWASNICA   134 Hrycko FEDAKOW   214 Paraszka KUZIKOWA
55 Hryc SZPYTKOW   135 Lawryh MISKOW        
56 Stefan SMOLEŃ   136 (widow) MICHALISZYNA        
57 Iwan CZUBA   137 Hrycko PETRUSIOW     THE LANDLESS LODGERS
58 Iwan PAROBOCZY   138 Wasyl PETRUSIOW        
59 Ostap PAROBOCZY   139 Choma MOCZARSKI   1 Olexa HANKIEWICZ
60 Iwan MIESZCZANIN   140 Wasyl MOCZARSKI   2 Zacharko CEBRYI
61 Semko PARASZCZUK   141 Matwiy ZIELONY   3 Stecko PARASZCZUK
62 Andruch PARASZCZUK   142 Fedko LUCZKOW   4 Iwas FEDYSZYN
63 Andruch HEWKO   143 Stefan ZIELONY   5 Hryc BORUCH
64 Mikolicha HEWCZYCHA   144 (widow) PIETRUSICHA   6 Fedko PASTUCH
65 Fedor BETTA   145 Fedko KOBZAR   7 Iwan MOSKAL
66 Fedko PRUS   146 Jacko SZCZERBATY   8 Kost MAĆKOW
67 Iwan PEŁECH   147 Iwach OLEYNIK   9 Paraszka OLEXOWA
68 Jakiw PRYDEN   148 Iwach LISZTWA   10 Kaska BORENCZYCHA
69 Mykita FURDA   149 Iwach WOŁOSZCZUK   11 Hapa KRUCZYCHA
70 Fedko FURDA   150 Luczka CHOŁZUN        
71 Lesko PAROBOCZY   151 Fedko FURDYN        
72 (widow) GORALICHA   152 Andruch CEBRYI        
73 Panko PAROBOCZY   153 Jacko KOŁODZIEJ        
74 Jacko FURDECZKA   154 Iwan MAŁY        
75 Iwan SZCZERBATY   155 Senko GURALOW        
76 Ilko SZCZERBATY   156 Jacko KAPACUN        
77 Jacko BUHAY   157 Tymko PROCYSZYN        
78 Hrycho TARABAS   158 Onysko CHOWZOW        
79 Iwan TARABAS   159 Wasyl MIELNIK        
80 Fedko TARABAS   160 Hrynko MIELNIK