Miodów – tax census 1754 year

Lubaczow county, Podkarpackie voivodeship, Poland

The surnames of residents: ANTONIK, PILIPOW, HOLIK, MAKAŁO, TENCZYN, PANKOW, OLCHOWY, WORONIEC, KOŁODZIEJ, KOT, LEŚNY, DANISISZYN, RYPUS, ŚLIWA, PACHOŁEK, PROCYSZYN, BUNDZ, MUSZTAWSKI, OLESZKOW, ZELISKO, STASZKOW, JAKIMISZYN, STECKOW, SENKOW, KLIMUS, KOZAK, POCHODAY, PAŁCZAK, SIWILAK, PILISZKO, MICHALISZYN, PRYTUŁA, CHARKOW, KAWALEC, GUMIENNY, TYCHOWLIS, FEDKOW, ŁUPACZ, BARTNIK, KŁOS, SZEWCZYSZYN, BARTKOW and KORNAGA

Source: Archiwum Narodowe w Krakowie