Starzawa – tax census 1789 year

STARZAWA / СТАРЯВА (Mostyska raion, Lviv region) tax census, 1789 year.

Residents: BUNIA, JACHIMCA, LIBICZ, TURCZYN, TRYSZKA, SADOWY, PETRYNKA, CHOMIUK, KOWAL, KOSZŁYSZYN, TYDZKI, JACUŁA, KRASY, GORSZKI, SZYBUNKA, GNYRA, UŁAN, RYCAK, KOSCIOW, ZUK, ZARA, SROBAK, MYSYK, GUŁYCHA, KUCHARZ, ORON, UNIAT, SRALIK, RYZAK, SZUWKO, FEDIO, TRAKAN, ROMANYK, SYDORKO, OLEIARZ (Olejarz), JUSKOW, WOYTKOW, GARA, KOSŁYK, NAYDA, MOSKALIK, KRUSZY, FRANKOW, MAXIMOW (Maksimow), KARANKO, LESNY, DYSZYCH, SUMLEN, SOZANSKI, MATUJKO, JASKOW, GIETYCHA, MIELNIK and PODOLICZYK

Source: Stefanyk National Science Library in Lviv. 141-784

Map source: https://mapire.eu/en/map/europe-18century-firstsurvey/embed/?bbox=2561138.090016163%2C6421724.802973324%2C2569880.57512628%2C6425546.654387584