Hrebence – the 1835 residents register

Hrebence  ( Гребінці ) – a village in Zhovkva raion, near the town of Kulikow.

List of residents dated Sept.22 1835

house # given name  surname    house # given name  surname 
1 Antonina MĘCIŃSKA   36 Andrzey CHARKO
  Nestor MĘCIŃSKI     Maria (wife) CHARKO
  Emilia MĘCIŃSKA     Andruch CHARKO
  Mykita SZUDA     Teodor CHARKO
  Tekla BEŃ     Bazyli CHARKO
  Helena JAREMKO     Ewa CHARKO
  Łesko CHRIN        
  Ahafia CZERNUCHA   37 Tymko DYGUS
  Demko KARDASZ     Parascevia (wife) DYGUS
          Pelagia DYGUS
2 Grzegorz BUSZKO     Katarzyna DYGUS
  Anna BUSZKO     Marya DYGUS
  Eufemia BUSZKO        
        38 Ewa BUSZKO
4 Jan MORAS     Mikołay BUSZKO
  Anna MORAS        
  Katarzyna MORAS   39 Kiryło KASARAB
  Anastazya MORAS     Maria (wife) KASARAB
          Andrzey KASARAB
5 Demytry ŁACHMAN     Konstanty KASARAB
  Theodor PATEREJKO        
  Ewa PATEREJKO   40 Michał GORNAT
  Tatiana PAPKA     Paska (wife) GORNAT
  Anna ŁACHMAN     Stefan GORNAT
  Maria PATEREJKO     Demytry GORNAT
             
6 Ilko BOYKO   41 Jan MARTYN
  Ewa BOYKO     Tańka (wife) MARTYN
  Marianna BOYKO     Maria MARTYN
  Tacka BOYKO     Pelagia MARTYN
          Jan MARTYN
7 Stefan ŁACHMAN        
  Jan ŁACHMAN   42 Joseph ŁACHMAN
  Anna ŁACHMAN     Zoska (wife) ŁACHMAN
  Andruch ŁACHMAN     Helena ŁACHMAN
  Maria ŁACHMAN     Maria ŁACHMAN
          Anastazya ŁACHMAN
8 Bazyli ŻYDACZEWSKI     Mikołay ŁACHMAN
  Pelagia ŻYDACZEWSKA        
  Anna ŻYDACZEWSKA   43 Bazyli DOBROSZYNIEC
  Anna ŻYDACZEWSKA     Grzegorz DOBROSZYNIEC
  Mikołay ŻYDACZEWSKI     Anastazya DOBROSZYNIEC
          Michał DOBROSZYNIEC
10 Zophia PRASS     Anna (wife) DOBROSZYNIEC
  Theodor PRASS     Maria DOBROSZYNIEC
  Jan PRASS     Praxeda DOBROSZYNIEC
             
11 Bazyli HOLAK   44 Matwiy DOBROSZYNIEC
  Anastazya HOLAK     Marya (wife) DOBROSZYNIEC
  Maria HOLAK     Anna DOBROSZYNIEC
          Fewronia DOBROSZYNIEC
12 Stefan CIP     Olexa DOBROSZYNIEC
  Katarzyna CIP     Maxym DOBROSZYNIEC
  Grzegorz CIP        
  Michał CIP   46 Bazyli ŁACHMAN
          Ewa (wife) ŁACHMAN
13 Grzegorz KARPA     Wasyl ŁACHMAN
  Antonina SZEWCOW     Jan ŁACHMAN
  Katarzyna SZEWCOWA     Ewa ŁACHMAN
  Tacka SZEWCOWA     Xenia ŁACHMAN
  Grzegorz KOZOWY        
  Irina KOZOWY   47 Michał ORŁOWSKI
  Maria KOZOWY     Anna ORŁOWSKI
  Mykita KOZOWY     Andrzey ORŁOWSKI
          Jan ORŁOWSKI
14 Parascevia KUSSA     Pawło ORŁOWSKI
  Fewronia KUSSA        
  Stecko DOBROSZYNIEC   48 Matwiy ZABROM
  Paraszka DOBROSZYNIEC     Ewa (wife) ZABROM
  Eliasz DOBROSZYNIEC     Katarzyna ZABROM
  Wasyl DOBROSZYNIEC     Anna ZABROM
          Barbara ZABROM
15 Grzegorz BESIDKA        
  Anastazya BESIDKA   49 Jan PAPKA
  Jan BESIDKA     Ewa (wife) PAPKA
  Paraszka BESIDKA     Demytry PAPKA
  Haska BESIDKA        
        50 Bazyl FRISKA
16 Piotr ŻYDACZEWSKI     Parascevia (wife) FRISKA
  Maria ZYDACZEWSKA     Jan ŁACHMAN
  Jan ŻYDACZEWSKI     Xenia FRISKA
  Stefan ŻYDACZEWSKI     Andruch ŁACHMAN
  Tymko ŻYDACZEWSKI     Fanka (wife) ŁACHMAN
  Zoska ŻYDACZEWSKA     Mikołay ŁACHMAN
          Maria ŁACHMAN
17 Zofia PAPKA        
  Mikita PAPKA   51 Philip DOBROSZYNIEC
  Magda PAPKA     Marya BILIK
             
18 Pelagia CIP   52 Jan BURAK
  Jan CIP     Michał BURAK
          Maria BURAK
19 Michał CIP     Grzegorz BURAK
  Xenka (wife) CIP     Fanka BURAK
  Jan CIP     Anna BURAK
  Jacko CIP        
  Eufemia DUBYŃKA   54 Andruch PAPKA
          Anna (wife) PAPKA
20 Theodor KOKIT     Fewronia PAPKA
  Ewa (wife) KOKIT     Anna PAPKA
  Wasyl KOKIT     Anastazya PAPKA
  Stefan KOKIT     Jan PAPKA
  Mykita KOKIT        
  Maryana KOKIT   55 Michał DOBROSZYNIEC
          Justyna DOBROSZYNIEC
21 Theodor DOBROSZYNIEC     Marya DOBROSZYNIEC
  Pelagia (wife) DOBROSZYNIEC     Jan DOBROSZYNIEC
  Anna DOBROSZYNIEC        
  Xenka DOBROSZYNIEC   56 Marya SZPAKOWA
  Andrzey DOBROSZYNIEC     Dymytro SZPAK
  Maxym FIOR (?)        
        57 Eliasz KORDASZ
22 Melania SZEWCOWA     Eudokia (wife) KORDASZ
  Stefan SZEWCOW     Bazyli KORDASZ
  Jurko SZEWCOW        
  Marya SZEWCOWA   58 Damian PRYSZLAK
          Anna PRYSZLAK
23 Olexa SZEWCZAK     Zofia PRYSZLAK
  Irena (wife) SZEWCZAK        
  Jan SZEWCZAK   59 Gabryel DUBYNKA
  Paweł SZEWCZAK     Ahafia (wife) DUBYNKA
  Marya SZEWCZAK     Ewa DUBYNKA
  Paska SZEWCZAK     Ewa (daughter) DUBYNKA
             
24 Teodor PISIULINSKI   60 Theodor DOBROSZYNIEC
  Anna PISIULINSKI     Anastazya (wife) DOBROSZYNIEC
  Marianna PISIULINSKI     Andruch DOBROSZYNIEC
  Bazyli PISIULINSKI     Maria (wife) DOBROSZYNIEC
  Daniło STACH     Anastazya DOBROSZYNIEC
          Oryszka DOBROSZYNIEC
25 Olexa SKIRO        
  Anna (wife) SKIRO   61 Mykita KOWAL
  Michał SKIRO     Anna (wife) KOWAL
  Jan PATEREJKO     Paraszka KOWAL
  Anna (wife) PATEREJKO     Demytry KOWAL
          Bazyl KOWAL
26 Jan BESIDKA     Ignacy KOWAL
  Fewronia (wife) BESIDKA        
  Grzegorz BESIDKA   62 Paraszka KASARAB
  Stefan BESIDKA     Hawryło KASARAB
  Paweł BESIDKA        
  Pelagia BESIDKA   63 Pawło ŁACHMAN
  Maria JAREMKO     Anastazya ŁACHMAN
          Paraszka ŁACHMAN
28 Demytry KASARAB     Irina ŁACHMAN
  Helena (wife) KASARAB     Grzegorz ŁACHMAN
  Jan KASARAB     Ewa ZUBMAN
  Pelagia KASARAB        
        64 Jan MORAS
29 Jan SAŁOWIY     Anastazya MORAS
  Warwara (wife) SAŁOWIY     Ignacy MORAS
  Olexa SAŁOWIY     Stefan ANDRUCH
  Jan SAŁOWIY     Fewronia ANDRUCH
  Eliasz SAŁOWIY        
  Marianna SAŁOWIY   65 Jan DOBROSZYNIEC
          Paraszka (wife) DOBROSZYNIEC
30 Piotr KASARAB     Fanka DOBROSZYNIEC
  Anastazya (wife) KASARAB     Marya DOBROSZYNIEC
  Simeon KASARAB     Konstanty DOBROSZYNIEC
          Pelagia DOBROSZYNIEC
31 Bazyli JAMORDA        
  Jan JAMORDA   67 Stefan CIP
  Mikołay JAMORDA     Haska (wife) CIP
  Marya JAMORDA     Grzegorz CIP
          Marya CIP
32 Michał BOYKO        
  Anastazya (wife) BOYKO   70 Mikołay DOBROSZYNIEC
  Efruzina BOYKO     Helena DOBROSZYNIEC
  Demytry BOYKO     Michał DOBROSZYNIEC
          Demytro DOBROSZYNIEC
33 Choma STEPINKA     Stefan DOBROSZYNIEC
  Anna (wife) STEPINKA     Anna DOBROSZYNIEC
  Senko JACUNDA     Bazyli DOBROSZYNIEC
  Fewronia JACUNDA        
  Siemon JACUNDA   71 Anton JACUNDA
          Paraszka (wife) JACUNDA
34 Jan CIP     Jan JACUNDA
  Zofia (wife) CIP     Anastazya JACUNDA
  Marta CIP     Marya JACUNDA
  Helena CIP        
  Demytry CIP        
  Tańka (wife) CIP        
  Jan CIP        
  Stefan CIP