Czernelica – the 1769 tax register

CZERNELICA (ЧЕРНЕЛИЦЯ) – a little town in the area of Horodenka, Ivano-Frankivsk oblast (Ukraine)

The tax register drawn up in 1769 presents the names of people in feudal service, craftsmen, millers and Jews

  FEUDAL SERVICE             CRAFTSMEN  
1 Hryhor WASYLOW   81 Wasyl TETARIUSZ   1 Petro ZABCZAK
2 Jakow KAPINOS   82 Semion CHOMIN   2 Michayło ZABCZAK
3 Fedor WASYLOW   83 Andryicha widow   3 Marcin CZERNIEWICZ
4 Fedor ŁAWROW   84 Stefan MANILAK   4 Antoni JAGĄCZYK
5 Wasyl BOIECZKO   85 Petro CZEREPISZYN   5 Walko JAGĄCZYK
6 Stefan DUDCZYN   86 Andrzej WOŁK   6 Woyciech FRANCZAK
7 Iwan DUDCZYN   87 - MARKOW   7 Łazarz MICHALISZYN
8 Stefan PODLEŚNY   88 Mikoła CZEREPISZYN   8 Wasyl AZARCZUK
9 Wasyl SENIOW   89 Iwan MOSKAL   9 Iwan POPOWICZ
10 Jasko KAZIMIRCZUK   90 Michał BŁAŻEWSKI   10 (wdowa) KRUPICHA
11 Iwan HUDKO   91 Andryi PANCZYSZYN   11 Jozef SKAWINSKI
12 Wasyl HUDKO   92 Anton PANCZYSZYN   12 Semyon SWERYDZUK
13 Fedor SZCZYGIEŁ   93 Prokop SZEREMET   13 Mikołay SĘDZISZOWSKI
14 Ilko DZYDZYŃ   94 Ilko RABIEC   14 Jakub TOKARSKI
15 Hryhor PILIPISZYN   95 Iwan PROKOPISZYN   15 Stefan KRUPA
16 Hawryło MAXYMOW   96 Mikita WANDZIAK   16 Iwan CHIMICZ
17 Wasyl PILIPOW   97 Andryicha SZCZYGŁOWA   17 Jozef FRANCZAK
18 Fedor MAXYMOW   98 Wasyl WUJTOW   18 Maciey FRANCZAK
19 Ilko PILIPOW   99 Iwan SALIJCZUK   19 Michałko son of Grzegorz
20 Fedor PILIPOW   100 Hryhorycha ZAIBARYIKOWA   20 Jasko HAWRARCZUK
21 Fedor DMITROW   101 Hryhor ANTONIUK   21 Andrzej KRYZIN
22 Hryhor KLIMOWICZ   102 Hryhor DMITROW   22 Anton KRYZIN
23 Jakow NOSKOW   103 Iwan FILIPOW   23 Janowa CAŁKOWSKA
24 Hryhor NOSKOW   104 Prokop NECZAY   24 Jasko KUPLENIUK
25 Jakow WANDZIAKOW   105 Hryhor NECZAJOW   25 Sztefan KUPLENIUK
26 Olexa HAŁABURA   106 Andrzej NECZAY   26 Mikołay TRUSZKOWSKI
27 Iwan KAPINOS   107 Michayło KIEŁBASA   27 Fedorycha ULANICZKA
28 Dmitro KURŁOW   108 Stefan CHOMIAKOW   28 Dominik MAZURKIEWICZ
29 Hawryło DUDKA   109 Iwan PAWŁOW   29 Michałko MAZURKIEWICZ
30 Andrzej SENIOW   110 Demian PAWŁOW   30 Stefan GABRUSZCZYN
31 Iwan ROZCZYBA   111 Iwan HUCUŁ   31 Olexa BEZPALKOW
32 Hryhor AZARKOW   112 Marko SKIBLISZYN   32 Iwan KOWALOW
33 Iwan KAHLANCZUK   113 (widow) KOZYCZKA   33 Antoni GABRUSZCZYN
34 Jakow KAHLANCZUK   114 Iwan TUTUŁOW   34 Fedor JERENICZ
35 Staś FAYCZUK   115 Maxym DUDKA   35 Semen ZUJK
36 Ilko SZCZYGŁOW   116 Andrey SWINIARCZUK   36 Jasko ZABCZUKOW
37 Juryi FEDORYNIN   117 Fedor GAL   37 Sztefan SWINIARCZUK
38 Jakow DZYDZYŃ   118 Michaylina widow   38 Grzegorz SWINIARCZUK
39 Marko PILIPOW   119 Andryicha BRYCZKOWA   39 Woytko KRUPA
40 Jakow IHNATYSZYN   120 Wasyl KAPINOSOW   40 Andrzey ZABIRZESKI
41 Wasyl MICHALICH   121 Andryicha widow   41 Janowa PIASECKI
42 Demian SYDORYSZYN   122 Fedorycha RUSZCZYBICHA   42 Antoni STRYCHARSKI
43 Semion KLIMKOWICZ   123 Iwan MUTRUK   43 Jasko STRYCHARSKI
44 Iwan HNATYSZYN   124 Hnat SEMINISZYN   44 Olexa WUJTOW
45 Iwan NECZAY   125 Andryi KOSTIOW   45 Jakow SZEGIEDA
46 Hryhor KRASZCZAK   126 Semen SZELEST   46 Szymon AWTARCZUK
47 Wasyl TUTUŁA   127 Semen HAŁABISZYN   47 Antoni ŻABCZUK
48 Stefan MARTYNIUK   128 Wasyl SKOBLIKOW   48 Roman TKACZ
49 Iwan KISZCZYN   129 Mikita MAXYMOW   49 Tymko KOWAL
50 Fedor DULIBIAK   130 Matiey NECZAJOW   50 Stefan KOWAL
51 Michayło GUMIENNEGO   131 Jacko KIRNICZNY   51 Semyon KOWAL
52 Hryhor BRYCZKOW   132 Hryhor BUKATKA   52 Andrzey&Łukijan brothers
53 Łukian KAPCZAK   133 Sztefan BUKATKA   53 Iwan KOWAL
54 Marcin KAZIMIRCZUK   134 Hryhor MAXYMOW   54 Michałko KATRUNIN
55 Ostafy KARPISZYN   135 Daniło SZCZYGŁOW   55 Woyciech KATRUNIN
56 Daniło TUTULIN   136 Iwan SZCZYGŁOW   56 Jakow HRYŃKOW
57 Iwan WOŁK   137 Łukijan TUTUŁKA   57 Symko HRYŃKOW
58 widow KAHLANKOWA   138 Michayło WOŁOSZCZUK   58 Iwan CAŁKOWSKI
59 Michayło KAPINOSOW   139 Michayło ANDRUCHOW   59 Fedor MAKOHONIUK
60 Wasylicha SYDORYSZYN   140 Andrey TATANICZ   60 Iwan BOYKOW
61 Stefan GRENIUK   141 Jakow KURYŁOW   61 Hryhor LUBOWNY
62 Anton KAPCZAK   142 Iwanicha SIKORYCHA   62 Grzegorz MULARZ
63 Jakow KARNIJOW   143 Iwan ROIK   63 Franciszek MULARZ
64 Semyon GUMIENNY   144 Ilko MIKITYN        
65 Daniło HUDKOW   145 Onufryi JUZKOW     JEWS  
66 Hryhor PODLEŚNY   146 Maruszka widow – lodger   1 Moszko HORODENSKI
67 Iwan DZYDZYSZYN           2 Ankiel SZKOTNIK
68 Wasyl KOBYLCZUK     MILLERS     3 Teywd SRULOW
69 Łukijan JACYKOW   1 Andrusyk MIELNIK   4 Herszko JEKOWICZ
70 Andryi POLITYCZYN   2 Kuryło FELIZYN   5 Judka KRZYWY
71 Demian TRUSZAK   3 Wasyl WOŁK   6 Szlomicha widow
72 Jakow BEZPALKOW   4 Iwan STUPARZ   7 Ankiel KRAWIEC
73 Petro BOIECZKO   5 Fedor MIELNIK   8 Leyzach KRAWIEC
74 Andrzej MANILAK   6 Andrey KASPIAK   9 Gimpel SZKLARZ
75 Hryhorycha widow   7 Roman MIELNIK   10 Szmujło GITYN
76 Prokop TRUSZCZAK   8 Hawryło PETROW   11 Leyba KRAWIEC
77 Pawło TRUSZCZAK   9 Fedor SALIJCZUK   12 Miszko TEYWELOW
78 Sobko KAZIMIRCZUK   10 Jan ŻUKOWSKI   13 Abramko CERULIK
79 Demczycha SADOSKA           14 Motycha widow
80 Fedor STUPARYK           15 widow NUISYMICHA
                16 Eyzli JUDKOW
                17 Eroz TEYWELOW
                18 Korzycha widow

Sources:

Czernelica 1769 tax register – Stefanyk National Science Library in Lviv

Czernelica photo – Biblioteka Narodowa, F.7439  photographer: Albin Friedrich